Mitt bibliotek

Sökhjälp

Biblioteketskatalogen

Du kan söka bibliotekets böcker och filmer via Libsearch på bibliotekets webb och i bibliotekskatalogen. Denna Hjälp handlar om bibliotekskatalogen, där du också kan kolla dina lån och reservera utlånat material.

Låna

I bibliotekskatalogen kan du söka efter böcker, tidskrifter och filmer som finns på något av högskolans tre bibliotek. Tillgängliga böcker lånas på det bibliotek där de finns, men det går bra att lämna tillbaka böcker på vilket som helst av de tre biblioteken.

STATUS anger om boken är tillgänglig eller om den är utlånad:

ÅTER + datum boken är utlånad
TILLGÄNGLIG boken kan lånas
EJ HEMLÅN boken kan endast läsas i biblioteket
RESERVERAD boken är reserverad och på väg att lånas ut

Böcker, tidskrifter och filmer som finns online har ingen exemplar-information - klickar på länken och logga in med din datoridentitet för att använda dem.

Undervisningsfilm får endast lånas av personal på högskolan men får visas vid undervisning.

Åter till sidans topp

Reservera

Du kan reservera böcker eller filmer som finns på biblioteket. Klicka på Reservera, och skriv in ditt namn, lånekortsnummer och på vilket bibliotek du vill hämta reservationen. När reservationen finns att hämta, får du meddelande via e-post. Observera sista hämtdatum. Du kan inte längre reservera reserverar tillgängliga böcker, och av den anledningen kan du numera inte heller frysa dina reservationer.

Åter till sidans topp

Förnya

Lån kan inte kan förnyas om det är reserverat eller om du har övertidsavgift på mer än 99 kr.

Logga in på ditt bibliotekskonto för att förnya. Kolla alltid STATUS- kolumnen för att se om lånet gick att förnya och fick nytt återlämningsdatum.

Åter till sidans topp

Mina tidigare lån

Skapa en lista över böcker som du lånat. När du aktiverar funktionen Mina tidigare lån i ditt bibliotekskonto sparas uppgifter om vilka böcker du därefter lånar. Du kan när som helst radera hela eller delar av listan eller avaktivera funktionen.

Åter till sidans topp

Söktips

Sök på flera ord

När du skriver flera ord efter varandra i en sökruta så sätter systemet automatiskt "och" mellan orden så att alla ord du sökt på kommer att finnas med i var och en av de träffar som visas.

Sök på början av ett ord

Skriv en stjärna (*) i slutet av ordet, så söker du efter allt som börjar på ordet.

Exempel: sociol* söker efter sociologi, sociologisk, sociology...

Ersätt en bokstav

Du kan ersätta en bokstav mitt i ett ord med frågetecken.

Exempel: lind??ist
wom?n

Exakt uttryck

Sök på en exakt fras genom att hålla i hop orden i frasen med citationstecken.

Ämnesord

Alla tryckta böcker har svenska ämnesord, och till engelska böcker finns det ofta även engelska ämnesord. E-böcker saknar i de flesta fall svenska ämnesord och e-tidskrifter saknar i de flesta fall ämnesord.

Åter till sidans topp

Spara

De titlar du sparar finns bara sparade i Min lista vid söktillfället, om du inte väljer att Logga in och spara för att använda Mina listor. Du kan skapa nya listor när du sparar, och listorna finns sen i Mitt bibliotekskonto.

Åter till sidans topp

Exportera till RefWorks

Du exporterar sökresultaten i två steg. Först sparar du i bibliotekskatalogen och därefter importerar du till RefWorks eller End-Note.

I bibliotekskatalogen

  1. Spara posten och gå till Visa bokpåse >> Exportera sparade
  2. Markera listformatet End-Note/RefWorks, klicka för Lokal diskenhet och Skicka så sparas en textfil på skrivbordet

Importera till RefWorks

  1. Logga in på RefWorks
  2. Välj därefter References >Import
  3. Ställ in Import filter/Data Source >> University Malmö
  4. Ställ in Database >> Vega/Endnote View [Endnote View]
  5. Sök fram den sparade textfilen och välj Import

Du kan också exportera från Mina listor i Mitt bibliotekskonto. Öppna listan och klicka på Exportera listan, välj därefter listformatet End-Note/RefWorks, klicka för Lokal diskenhet och Skicka så sparas en textfil på skrivbordet

Åter till sidans topp